goede inhoud verbindt reflectie, (h)erkenning, confrontatie en verwerking met elkaar, voor elke individuele lezer


Uitgeverij Dijkman

Uitgegeven

Zeelieden aan het Scheur
2022 - Zeelieden aan het scheur | Leander Varekamp


Achter ons Masker
2021 - Achter ons Masker


SCHRAAL
2014 - SCHRAAL | Arjen Grootscholten


de woktafel
2016 - de woktafel

Contact / informatie

Uitgeverij Dijkman is onderdeel van Ontwerpbureau Dijkman.

   info@dijkmanontwerp.nl
   0655790945
   Rozenburg | Rotterdam

   inschrijving bno: 18298
   inschrijving kvk: 24452207

Cookies »
Deze pagina maakt gebruik van analytische cookies welke nodig zijn om inzicht te krijgen over het functioneren van de pagina, bijvoorbeeld na een (software) update. Er worden geen demografische- of remarketing-gegevens verzameld. Bezoekers blijven anoniem.
Privacy »
Uitgeverij Dijkman neemt uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens zeer serieus.

Uitgeverij Dijkman verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van diensten door of leveranties via Uitgeverij Dijkman, of vanwege wettelijke verplichting (zoals de boekhouding van Uitgeverij Dijkman).

Gegevens die Uitgeverij Dijkman verwerkt zijn: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. De doelen waarvoor deze gegevens worden verwerkt zijn: om u te kunnen bellen of mailen voor bijvoorbeeld overleg, of om u te informeren over wijzigingen in werkzaamheden of (drukwerk) producties, om (drukwerk) producties bij u af te kunnen leveren, om u een factuur te kunnen sturen, of om diensten bij u op locatie uit te kunnen voeren.

Uitgeverij Dijkman verwerkt alleen gevoelige persoonsgegevens als u deze zelf aanlevert bij Uitgeverij Dijkman t.b.v. een gewenst grafisch ontwerp (zoals een portretfoto).

Uitgeverij Dijkman verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens t.b.v. geautomatiseerde besluitvorming.

Uitgeverij Dijkman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Uitgeverij Dijkman deelt/verstrekt persoonsgegevens alleen met/aan derden (bijvoorbeeld een drukkerij of hosting-provider) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan door Uitgeverij Dijkman. Het bezwaar of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@dijkmanontwerp.nl. Uitgeverij Dijkman reageert binnen vier weken op uw verzoek.

Uitgeverij Dijkman neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste wijziging en openbaarmaking van gegevens tegen te gaan.

Met bedrijven en derden die –in opdracht van Uitgeverij Dijkman– gegevens verwerken bestaan overeenkomsten om de privacy en veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Indien gewenst kan Uitgeverij Dijkman bij het aangaan van een nieuwe opdracht of relatie een specifieke verwerkersovereenkomst opstellen waarin duidelijk is benoemd bij welke verwerker welke verantwoordelijkheid ligt.

Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met Uitgeverij Dijkman door een mail te sturen naar info@dijkmanontwerp.nl.