Stichting Vrienden

Openbaar Onderwijs Rozenburg

Stichting ‘Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg’ (Stichting VOOR) is een initiatief van enkele betrokken ouders uit Rozenburg. De stichting wil samen met inwoners, bedrijven, opleidingsinstituten en andere belangstellenden activiteiten ontplooien en middelen verzamelen om het Openbaar Onderwijs in Rozenburg te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Foto: Mariska Kerklaan

 

Plaatsing van deze foto ongewenst? Stuur ons een mail, wij zullen de foto z.s.m. vervangen of verwijderen.

Doelstelling

Stichting VOOR concludeert dat niet alleen de overheid, maar ook ouders en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid en wezenlijk belang hebben bij vooruitstrevend basisonderwijs. Basisonderwijs waarop vervolgonderwijs en uiteindelijk het bedrijfsleven naadloos kan aansluiten.

Stichting VOOR zoekt vrienden (leden, sponsors, donateurs en relaties) die de ontwikkeling van het Openbaar Basisonderwijs in Rozenburg willen ondersteunen. Wilt u vriend worden?

 

Klik hier om het beleidsdocument in te zien.

Initiatieven

Stichting VOOR ondersteunt de ontwikkeling van het onderwijs sinds 2015 door ideeën om te zetten in activiteiten en (langdurige) projecten. Volg onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van actuele informatie over onze initiatieven, activiteiten en projecten.

Word vriend van Stichting VOOR!

Particulieren

 

U kunt vriend worden van Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg door een lidmaatschap aan te gaan voor een bedrag vanaf €10,- per jaar. Eenmalige donaties zijn uiteraard ook van harte welkom!

 

Als vriend van de stichting ontvangt u het Vriendennieuws met artikelen over de projecten die u steunt en de activiteiten die de stichting organiseert.

Ja! Ik word vriend van Stichting VOOR:

*

*

*

*

*

Aanmelding wordt verzonden...

Helaas reageert de server niet... Probeer het nogmaals of stuur een mail naar mail.svoor@gmail.com

Bedankt! Uw aanmelding om vriend te worden is ontvangen!

Bedrijven

 

Draagt uw bedrijf het Openbaar Onderwijs in Rozenburg een warm hart toe? Steun dan de Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg. Giften zijn meer dan welkom!

 

Dit kan een eenmalige donatie zijn of u kunt bedrijfsvriend worden. Als bedrijfsvriend betaalt u een jaarlijks bedrag waarmee diverse projecten worden ondersteund, ontvangt u het Vriendennieuws en wordt u uitgenodigd voor bijzondere activiteiten. Tijdens deze activiteiten zijn er -in overleg met u- diverse vormen van reclame voor uw bedrijf mogelijk.

 

Donaties in natura zijn ook mogelijk.

 

Interesse? Neem contact op via mail.svoor@gmail.com en kom samen met ons tot een juiste invulling.

U kunt uw (jaarlijkse) bijdrage -onder vermelding van uw naam- overmaken op rekeningnummer NL52RBRB0919451039 t.n.v. Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg.

 

Wanneer u een kwitantie van het door u geschonken bedrag wilt krijgen voor uw belastingaangifte kunt u terecht bij de penningmeester.

Contact

Bestuursleden van Stichting VOOR zijn per e-mail te bereiken:

Overige gegevens:

Annemieke van Meeuwen (voorzitter)

Loek Sistermans (penningmeester)

Stichting VOOR is 17 juli 2015 opgericht en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting.

 

Algemeen e-mailadres: mail.svoor@gmail.com

Postadres: De Meent 12 • 3181 PH Rozenburg

IBAN nummer donaties: NL52RBRB0919451039

KvK nummer: 63768887

 

 

Links

Referenties & links gerelateerd aan Stichting VOOR:

 

Bedrijfsvrienden van Stichting VOOR:

Continu Creatief

Grafisch Ontwerpbureau Dijkman

Gebiedscommissie Rozenburg

Dorpstuin Rozenburg

...

...

Openbaar onderwijs in Rozenburg:

OBS De Phoenix

 

Particuliere vrienden van Stichting VOOR:

...

...

Stichting VOOR

Postadres:

De Meent 12

3181 PH Rozenburg

Volg Stichting VOOR of stuur een mail:

Ontwerp & Techniek: Grafisch Ontwerpbureau Dijkman