een goed grafisch ontwerp verbindt research met redactie, tekst met proza, kleur met licht en beeld met typografie


Ontwerpbureau Dijkman

Referenties / portfolio

Vocal Group LAVA  |   Zeelieden aan het Scheur  |   Vitaal Journaal  |   menukaart senioren  |   de Rozenburgse Mozaïekroman   |   Honkvast Makelaardij  |   Baking Fientje   |   Achter ons Masker  |   Boon en Blok uitvaartverzorging  |   Leve de Landtong!  |   menukaart jeugd  |   Uitgeverij Dijkman  |   SCHRAAL  |   de woktafel  |   Rozenburg danst!  |   Belastingconsulent Jolanda Slippens  |   Leander Fotografie  |   123 boomzorg

Contact / informatie

   info@dijkmanontwerp.nl
   0655790945
   Rozenburg | Rotterdam

   inschrijving bno: 18298
   inschrijving kvk: 24452207
   btw: NL001573825B73

   kosten en werkwijze
   algemene voorwaarden

Cookies »
Deze pagina maakt gebruik van analytische cookies welke nodig zijn om inzicht te krijgen over het functioneren van de pagina, bijvoorbeeld na een (software) update. Er worden geen demografische- of remarketing-gegevens verzameld. Bezoekers blijven anoniem.
Privacy »
Grafisch Ontwerpbureau Dijkman (hierna ‘Ontwerper’) neemt uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens zeer serieus.

Ontwerper verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van diensten door of leveranties via Ontwerper, of vanwege wettelijke verplichting (zoals de boekhouding van Ontwerper).

Gegevens die Ontwerper verwerkt zijn: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. De doelen waarvoor deze gegevens worden verwerkt zijn: om u te kunnen bellen of mailen voor bijvoorbeeld overleg, of om u te informeren over wijzigingen in werkzaamheden of (drukwerk) producties, om (drukwerk) producties bij u af te kunnen leveren, om u een factuur te kunnen sturen, of om diensten bij u op locatie uit te kunnen voeren.

Ontwerper verwerkt alleen gevoelige persoonsgegevens als u deze zelf aanlevert bij Ontwerper t.b.v. een gewenst grafisch ontwerp (zoals een portretfoto).

Ontwerper verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens t.b.v. geautomatiseerde besluitvorming.

Ontwerper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Ontwerper deelt/verstrekt persoonsgegevens alleen met/aan derden (bijvoorbeeld een drukkerij of hosting-provider) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan door Ontwerper. Het bezwaar of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@dijkmanontwerp.nl. Ontwerper reageert binnen vier weken op uw verzoek.

Ontwerper neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste wijziging en openbaarmaking van gegevens tegen te gaan.

Met bedrijven en derden die –in opdracht van Ontwerper– gegevens verwerken bestaan overeenkomsten om de privacy en veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Indien gewenst kan Ontwerper bij het aangaan van een nieuwe opdracht of relatie een specifieke verwerkersovereenkomst opstellen waarin duidelijk is benoemd bij welke verwerker welke verantwoordelijkheid ligt.

Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met Ontwerper door een mail te sturen naar info@dijkmanontwerp.nl.